BẢNG GIÁ

Bảng giá dịch vụ Email Marketing. Zozo EMA cung cấp đầy đủ các lựa chọn từ linh hoạt theo các nhóm nhu cầu sử dụng.

Free

Miễn phí

(10 ngày)

 • Gửi tối đa: 100 Email
 • Hạn mức: 100 Email
 • 500 Liên hệ lưu trữ
 • 03 Chiến dịch
 • 01 Email gửi
 • Thiết kế Email (kéo-thả)
 • Xác thực Email
 • Phân loại Khách hàng
 • Liên kết CRM
 • Mua thêm Email
 • Thêm máy chủ Mail riêng
 • Kết nối API
 • Cấp tài khoản Reseller
Dùng thử

Basic

169.000₫

(/tháng)

 • Gửi tối đa: 3.000 Email
 • Hạn mức: 3.000 Email
 • 10.000 Liên hệ lưu trữ
 • 15 Chiến dịch
 • 01 Tên miền gửi
 • Thiết kế Email (kéo-thả)
 • Xác thực Email
 • Phân loại Khách hàng
 • Liên kết Zozo CRM
 • Mua thêm Email
 • Thêm máy chủ Mail riêng
 • Kết nối API
 • Cấp tài khoản Reseller
Đăng ký

Enterprise

869,000đ ++

/tháng

 • Gửi tối đa: 90.000++ Email
 • Hạn mức: 10.000 Email
 • Không giới hạn Liên hệ
 • Không giới hạn Chiến dịch
 • Không giới hạn Tên miền gửi
 • Thiết kế Email (kéo-thả)
 • Xác thực Email
 • Phân loại khách hàng
 • Liên kết Zozo CRM
 • Mua thêm (20đ / 1 email)
 • Thêm máy chủ Mail riêng
 • Kết nối API
 • Cấp tài khoản Reseller
Liên hệ

CRE-10K

950.000₫

(mãi mãi)

 • Hạn mức: 10.000 Email
 • 15.000 Liên hệ lưu trữ
 • 5 Chiến dịch
 • 01 Tên miền gửi
 • Thiết kế Email (kéo-thả)
 • Xác thực Email
 • Phân loại Khách hàng
 • Liên kết Zozo CRM
 • Kết nối API
 • Cấp tài khoản Reseller
Đăng ký

CRE-50K

2.500.000₫

(mãi mãi)

 • Hạn mức: 50.000 Email
 • 75.000 Liên hệ lưu trữ
 • 10 Chiến dịch
 • 01 Tên miền gửi
 • Thiết kế Email (kéo-thả)
 • Xác thực Email
 • Phân loại Khách hàng
 • Liên kết Zozo CRM
 • Kết nối API
 • Cấp tài khoản Reseller
Đăng ký

CRE-200K

7.500.000đ

(mãi mãi)

 • Hạn mức: 200.000 Email
 • Không giới hạn Liên hệ
 • Không giới hạn Chiến dịch
 • Không giới hạn Tên miền gửi
 • Thiết kế Email (kéo-thả)
 • Xác thực Email
 • Phân loại khách hàng
 • Liên kết Zozo CRM
 • Kết nối API
 • Cấp tài khoản Reseller
Đăng ký

BẢNG SO SÁNH

Zozo EMA luôn rẻ cùng khả năng tùy biến tốt hơn các giải pháp của Việt Nam và Nước ngoài

Zozo EMA Mailchimp, GetResponse Các đơn vị Việt Nam

Chi phí

20đ / 1 email

50đ - 70đ / 1 email

40 - 60đ / 1 email

Số lượng Liên hệ lưu trữ

10.000 - Không giới hạn

5.000

5.000

Công nghệ Gửi mail

Cung cấp bởi các đơn vị hàng đầu:
SendGrip, Amazon, Mailgun

Tự phát triển

Tự phát triển

Xác thực Email, tùy biến phân loại email

Miễn phí, không giới hạn

Giới hạn, Trả phí

Không

Dịch vụ hỗ trợ

Hotline, Livchat
tư vấn triển khai, hỗ trợ Setup chiến dịch

Gửi yêu cầu Email
Livechat

Livechat
tham khảo tài liệu